Polski dla Ukraińców w 3 Tygodnie - Польська мова для українців за 3 тижні

Uzyskaj certyfikat językowy w 21 dni! - Отримайте мовний сертифікат за 21 день!

Przejdź do zakupu / Приступайте до покупки

Wyjeżdżasz do pracy za granicę? Chcesz się przygotować do wyjazdu na wakacje?

A czy wiesz, że nawet jeśli nie znasz języka, to od podstawowej komunikacji dzielą Cię tylko 3 tygodnie?

[Ви збираєтеся працювати за кордоном? Хочете підготуватися до відпустки?

А чи знаєте ви, що навіть якщо ви не знаєте мови, вам потрібно лише 3 тижні для базового спілкування?]

W każdej branży wystarczy znać 250 słów, aby komunikować się w języku obcym na poziomie podstawowym. 

Te 250 słów ma ogromne znaczenie dla Ciebie, gdyż zapewnia Ci spokój przy delegacjach za granicę, pewność zatrudnienia oraz możliwość wyższych zarobków. Pomyślne przejście kursu wideo kończy się wystawieniem certyfikatu Zarejestrowanej Instytucji Szkoleniowej.

Tym samym dostajesz „Paszport Językowy”, który da Ci możliwość wykonywania zadań wymagających języka angielskiego i obsługę klientów zagranicznych, skrojony pod odpowiednią branżę lub zapotrzebowanie: produkcja i inwentaryzacja, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, praca biurowa lub podstawy danego języka. 

Link do zakupu znajduje sie na dole strony.

  [У кожній сфері вам потрібно лише 250 слів, щоб спілкуватися іноземною мовою на базовому рівні.

Ці 250 слів мають велике значення для вас, оскільки вони дають вам спокій під час поїздок за кордон, безпеку роботи та можливість більшого заробітку. Успішне завершення відеокурсу призводить до видачі сертифіката від зареєстрованого навчального закладу.

Таким чином, ви отримуєте «Мовний паспорт», який дасть вам можливість виконувати завдання, які вимагають польської мови та обслуговувати іноземних клієнтів, з урахуванням відповідної галузі: виробництво, догляд за дітьми та людьми похилого віку, робота в офісі або основи мови.

Посилання на покупку знаходиться внизу сторінки.]  

W tym produkcie znajduje się:

 • 1. Budowanie zdań (część 1) - 1. Ввічливі фрази (частина 1)
  11:00
 • 2. Budowanie zdań (część 2) - 2. Ввічливі фрази (частина 2)
  8:45
 • 3. Proste stwierdzenia i zaprzeczenia - 3. Прості ствердження та заперечення
  09:04
 • 4. Jak ustalić miejsce, numer i przynależność - 4. Як визначити місце, кількість та приналежність
  7:54
 • 5. Podstawowe liczby i czas - 5. Основні числа та час
  11:09
 • 6. Jak zapytać, co powiedział rozmówca? - 6. Як перепитати, що сказав співрозмовник
  7:00
 • 7. Kierunki i lokalizacje - 7. Напрямки та розташування
  6:28
 • 8. Częste czynności dnia codziennego - 8. Розклад дня та основні дії
  7:13
 • 9. Opisywanie rzeczy i emocji - 9. Опис речей та емоцій
  10:13
 • 10. Mieszkanie - 10. Розташування
  7:52
 • 11. Kuchnia i łazienka - 11. Кухня та ванна кімната
  7:03
 • 12. Szatnia i odzież ochronna - 12. Гардероб та захисний одяг
  6:04
 • 13. TEST środkowy - 13. ТЕСТ для перевірки знань у середині курсу
 • 14. Sklep - 14. Магазин
  6:01
 • 15. Język potoczny - przydatne zwroty i slang - 15. Розмовна мова – корисні фрази та сленг
  8:15
 • 16. Restauracja - 16. Ресторан
  16:56
 • 17. Transport i transport publiczny - 17. Транспорт і громадський транспорт
  6:48
 • 18. Lekarz, choroby i dolegliwości - 18. Лікар, хвороби та недуги
  12:19
 • 19. Pierwszy dzień w pracy, część 1 - 19. Перший день на роботі, частина 1
  6:57
 • 20. Pierwszy dzień w pracy, część 2 + ostateczna powtórka - 20. Перший день на роботі, частина 2 + фінальне повторення
  20:22
 • 21. TEST KOŃCOWY - 21. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

O autorze

Aleksandra Bacańska i Fabian Lesner

ALEKSANDRA BACAŃSKA

Prezes Zarządu [Голова Ради]

Ola_ramka.png

Aleksandra założyła firmę Highline w 2008 r., jest wieloletnim praktykiem biznesu, lingwistką, nauczycielem i tłumaczem języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozwój zarówno własny, jak i spółki wspiera uczestnicząc w światowych konferencjach dla przedsiębiorców w Los Angeles, Miami, Lizbonie, Warszawie czy Krakowie, zarządzając wieloma zespołami, tworząc struktury firm współpracujących i pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora grup przedsiębiorców. Była także prelegentem na konferencjach z zakresu metodologii nauczania i aktywizacji zawodowej kobiet. Influencerka (YouTube, Instagram) i aktorka telewizyjna (TVN).

[Олександра заснувала компанію Highline у ​​2008 році, є багаторічним бізнес-практиком, лінгвістом, викладачем та перекладачем англійської мови. Випускник Ягеллонського університету. Він підтримує як власний розвиток, так і розвиток компанії, беручи участь у всесвітніх конференціях для підприємців у Лос-Анджелесі, Маямі, Лісабоні, Варшаві та Кракові, керуючи багатьма командами, створюючи структури компаній-кооператорів та виконуючи функції президента та директора груп підприємців. Була також доповідачем на конференціях у сфері методики навчання та професійної активізації жінок. Influencerka (YouTube, Instagram) і телеактриса (TVN).]

FABIAN LESNER

Wiceprezes Zarządu [Віце-президент]

Fabian_ramka.png

Urodzony w Niemczech, ukończył szkołę w Polsce, a jest absolwentem kierunku Corporate Finance & Accounting w języku angielskim, więc jest chodzącym przykładem multi-języczności. Na co dzień posługuje się czterema językami: polski, niemiecki, angielski i hiszpański, co wykorzystywał w rolach tłumacza konferencyjnego i trenera języków obcych dla firm. Szkolił i tłumaczył w Barcelonie, Dubaju, Berlinie, Mediolanie, Warszawie i wielu innych miejscach. Aktualnie w spółce odpowiedzialny jest za sprzedaż, finanse i działalność operacyjną. Oprócz doświadczenia w szkoleniach językowych i tłumaczeniach jest również biegły w budowaniu zespołów dzięki stanowisku Dyrektora i Trenera w organizacji rekomendacji biznesowych BNI.

[Народився в Німеччині, закінчив школу в Польщі та отримав освіту за спеціальністю «Корпоративні фінанси та бухгалтерський облік» англійською мовою, тому він є ходячим прикладом багатомовності. Щодня він користується чотирма мовами: польською, німецькою, англійською та іспанською, які він використовував як перекладач для конференцій та викладач іноземних мов для компаній. Навчався та перекладав у Барселоні, Дубаї, Берліні, Мілані, Варшаві та багатьох інших місцях. Наразі в компанії він відповідає за продажі, фінанси та операційну діяльність. Окрім досвіду мовного навчання та перекладів, він також володіє кваліфікацією побудови команд завдяки посаді директора та тренера з організації бізнес-рекомендацій BNI.]

Zakup kurs! / Купівля курсу!

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn